Företagsfotografering

Är du företagare och behöver bilder till din hemsida, broschyr, verksamhetsberättelse eller kanske vill ha bilder tagna vid ett företagsevent?

Då kan jag stå till tjänst med fotografering, bildhantering och leverans.

Grundarvode

Minsta debitering: 2 timmar
Kväll- och helgtillägg: 25% på timpris

Fotograf: 1 450 kr / tim

  • Fotografering
    Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt i förekommande fall restid och förberedelsetid, som kan innefatta planering, rekognosering etc.
  • Bildhantering
    Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildintag: bildimport, taggning etc; bildurval, bildoptimering: råkonvertering, färgbalans, vit- och svartpunkt, konstrast, eventuell skärpning samt bildbehandling/retusch
  • Leverans
    Innefattar all tid som rör leverans: kopior, efterbeställning, anpassning av ICC-profil, CD/DVD-bränning, ftp eller annan online-distribution etc.

Assistentmedverkan: 495 kr / tim

Användningsrätt

I priset ingår rätten att använda bilderna en gång i tryckta media samt i motsvarande digitala webbutgåva. Vid överenskommen utökad användning eller återanvändning tillkommer en ersättning motsvarande 50 % av det totala grundarvodet.

Andra former av användningsrätt avtalas om från fall till fall.

Efterbeställning

Vid efterbeställning av bild debiteras, förutom timpris för nedlagt arbete, skanning, USB-minne, kontaktkarta, film och kopior med faktisk kostnad.

Övrigt

Material, hyra av utrustning, ljud/ljustekniker, resekostnader m m debiteras med faktisk kostnad.

Moms

På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt, 25%.